Súvisiace materiály

Vlny a častice

Lekcia sa skladá z

Častice alebo vlny?

De Broglieho hypotéza

Difrakcia elektrónov – Davisson-Germerov pokus

Bohrove orbity

Som aj ja vlnením?

Elektrónový mikroskop

Využitie elektrónového mikroskopu