Súvisiace materiály

Regresná priamka

Lekcia sa skladá z

Bodový graf

Časový interval medzi dvoma autami

Hľadanie regresnej priamky

Kontrola regresnej priamky

Používanie metódy najmenších štvorcov

Metóda najmenších štvorcov

Vzorec pre lineárnu regresiu

Použitie vzorca pre lineárnu regresiu

Používanie vzorca pre lineárnu regresiu

Hľadanie regresnej priamky

Priemer stromu

Klíčiace semená

Použitie lineárnej regresie

Spojka

Počet automobilových nehôd

Interpolácia a extrapolácia

Odhad