Súvisiace materiály

Vyparovanie a skvapalňovanie (kondenzácia)

Lekcia sa skladá z

Zmena v skupenskom stave látky

Vyparovanie, kondenzácia a var

Rýchlosť vyparovania

Rýchlosť vyparovania

Bod varu

Bod varu

Hmotnostné skupenské teplo topenia

Prenos energie

Tepelný tok

Hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Hmotnostné skupenské teplo vyparovania vody

Ako určiť hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Bod varu vody a tlak

Bod varu vody a tlak