Súvisiace materiály

Skupenstvá látky

Lekcia sa skladá z

Zmena skupenstva látky

Tri skupenstvá látky

Tri skupenstvá látky

Zmeny teploty počas zahrievania

Chladenie látky

Zmeny teploty počas zahrievania

Bod topenia

Skupenské teplo topenia

Bod varu

Hmotnostné skupenské teplo varu a teplota varu určitých látok

Hmotnostné skupenské teplo varu

Vzťah medzi bodom varu a tlakom

Vzťah medzi bodom varu a tlakom

Trojný bod a kritický bod vody

Vzťah medzi fázovými premenami a tlakom

Kavitácia

Kavitácia