Súvisiace materiály

Skupenstvá látok

Lekcia sa skladá z

Tri skupenstvá látky

Zmeny teploty počas zahrievania

Skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo varu

Vzťah medzi bodom varu a tlakom

Vzťah medzi fázovými prechodmi a tlakom

Kavitácia