Súvisiace materiály

Experimentálny dôkaz existencie interakcií dipól- dipól

Materiál patrí do

Medzimolekulové sily