Súvisiace materiály

Trvalé molekulové dipóly

Materiál patrí do

Medzimolekulové sily