Súvisiace materiály

Medzimolekulové sily

Lekcia sa skladá z

Medzimolekulové sily ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti hmoty

Trvalé molekulové dipóly

Polárne a nepolárne molekuly

Trvalé molekulové dipóly

Experimentálny dôkaz existencie interakcií dipól- dipól

Disperzné sily (Londonove sily)

Faktory, ktoré ovplyvňujú disperzné sily

Vodíková väzba

Vodíková väzba a teploty varu