Súvisiace materiály

Karboxylové kyseliny

Lekcia sa skladá z

Karboxylová skupina

Karboxylové kyseliny

Pomenovávanie rozvetvených a substituovaných kyselín

Názvy kyselín, v ktorých je karboxylová skupina naviazaná na uzavretý reťazec

Štruktúra a názvoslovie karboxylových kyselín

Dimér kyseliny etánovej

Teploty varu

Teploty topenia

Teploty topenia a varu karboxylových kyselín

Rozpustnosť karboxylových kyselín vo vode

Rozpustnosť karboxylových kyselín vo vode

Iné fyzikálne a chemické vlastnosti karboxylových kyselín

Prečo sú karboxylové kyseliny kyslé?

Štruktúra a kyslosť karboxylových kyselín

Kyslé vlastnosti kyseliny etánovej

Kyslé vlastnosti

Štruktúra solí karboxylových kyselín

Vlastnosti solí karboxylových kyselín

Soli karboxylových kyselín

Vlastnosti octanu sodného

Esterifikácia

Redukcia

Dekarboxylácia

Reakcie karboxylovej skupiny

Prirodzený výskyt karboxylových kyselín

Oxidácia primárnych alkoholov

Hydrolýza nitrilu

Metódy kvasenia

Príprava karboxylových kyselín