Súvisiace materiály

Karboxylové kyseliny

Lekcia sa skladá z

Štruktúra a názvoslovie karboxylových kyselín

Teploty topenia a varu karboxylových kyselín

Iné fyzikálne a chemické vlastnosti karboxylových kyselín

Kyslé vlastnosti

Soli karboxylových kyselín

Reakcie karboxylovej skupiny

Príprava karboxylových kyselín