Súvisiace materiály

Fyzikálne zmeny

Lekcia sa skladá z

Tavenie kovu

Zmena skupenstva vody

Zmeny skupenstva

Teploty topenia

Teploty varu

Výroky o teplotách varu

Teória častíc a zmeny skupenstva

Graf teploty a správania častíc

Teplota topenia a varu a skupenstvo pri izbovej teplote

Zisťovanie skupenstva látky pri izbovej teplote

Skupenstvá látok pri izbovej teplote

Vplyv teploty a objemu na tlak plynu

Výroky o tlaku plynu

Pumpovanie pneumatiky

Difúzia a vnímanie vône jedla

Výroky o difúzii