Súvisiace materiály

Fyzikálne zmeny

Lekcia sa skladá z

Zmeny skupenstva

Teplota topenia

Teplota varu

Teória častíc a zmeny skupenstva

Skupenstvo látok pri izbovej teplote

Tlak plynu

Difúzia