Súvisiace materiály

Grafy a funkcie

Lekcia sa skladá z

Lineárna funkcia

Jeden bod za druhým

Body a rovnice funkcií

Body a grafy funkcií

Kreslenie grafu lineárnej funkcie

Body ležiace na grafe

Kreslenie grafu lineárnej funkcie

Výber vhodných bodov

Dva body

Kreslenie grafu funkcie

Záhadná lineárna funkcia

Konštantná funkcia

Grafy, ktoré sú konštantnými funkciami

Vodorovné priamky

Predpisy konštantných funkcií

Je to lineárna funkcia?

O aký typ funkcie ide?