Súvisiace materiály

Grafy a funkcie

Lekcia sa skladá z

Jeden bod za druhým

Bod po bode - opakovanie

Kreslenie grafu lineárnej funkcie

Dva body

Je to lineárna funkcia?

O aký typ funkcie ide?

Vodorovné priamky