Súvisiace materiály

Rovnoľahlosť

Lekcia sa skladá z

Rovnoľahlosť

Koeficient rovnoľahlosti

Stred rovnoľahlosti

Zodpovedajúce strany a uhly

Rovnoľahlosť v súradnicovej sústave so stredom v bode [0;0]

Rovnoľahlosť v súradnicovej sústave