Súvisiace materiály

Nulové body funkcie

Lekcia sa skladá z

Nulové body lineárnej funkcie

Nulové body kvadratickej funkcie

Odčítanie nulových bodov z grafu

Hľadanie nulových bodov funkcie pomocou grafov

Nulový bod v danom intervale

Keď sa znamienko funkcie nemení

Keď sa mení znamienko funkcie

Počet nulových bodov

Zoskupovanie intervalov

Počet nulových bodov

Intervaly s nulovým bodom

Má funkcia nulový bod?

Polynómy nepárneho stupňa

Hľadanie nulového bodu

Hľadanie nulových bodov

Hľadanie nulových bodov funkcie

Nulové body nespojitej funkcie

Hľadanie nulových bodov nespojitej funkcie