Súvisiace materiály

Nulové body funkcie

Lekcia sa skladá z

Nulové body funkcie

Hľadanie nulových bodov funkcie pomocou grafu

Keď sa mení znamienko funkcie

Rôzne cvičenia

Polynómy nepárneho stupňa

Hľadanie ďalších nulových bodov

Hľadanie nulových bodov funkcie

Je spojitosť funkcie dôležitá?