Súvisiace materiály

Graf lineárnej funkcie

Lekcia sa skladá z

Graf funkcie

Cena zápisníkov

Cena ceruziek

Graf postupnosti

Kreslenie grafu postupnosti

Príklady lineárnej funkcie

Graf lineárnej funkcie

Bod, ktorý leží na grafe

Graf lineárnej funkcie

Určenie predpisu na základe grafu

Futbalový zápas

Predpis lineárnej funkcie

Lineárna funkcia

Nová cena

Cena telefonátu

Ktorá priamka je strmšia?

Predpis funkcie a príslušný graf

Premena palcov na centimetre