Súvisiace materiály

Acidobázická titrácia

Lekcia sa skladá z

Acidobázické indikátory používané pri titrácii

Metóda titrácie

Metóda titrácie

Odmerná banka

Byreta

Pipeta

Výsledky acidobázickej titrácie

Výsledky acidobázickej titrácie

Určovanie koncentrácie roztoku titráciou

Určovanie hmotnosti rozpustenej látky prítomnej v titrovanej vzorke

Neutralizácia hydroxidu sodného

Zariadenie na titráciu

Príprava roztoku látky presne známej koncentrácie