Súvisiace materiály

Acidobázická titrácia

Lekcia sa skladá z

Metóda titrácie

Výsledky acidobázickej titrácie

Určovanie hmotnosti rozpustenej látky prítomnej v titrovanej vzorke