Materiál patrí do

Použitie Pytagorovej vety v rovine