Súvisiace materiály

Vysvetlite a zdôvodnite

Lekcia sa skladá z

Obsah trojuholníka

Určenie obsahu trojuholníka

Obsah trojuholníka v súradnicovej sústave

Umiestnenie bodu B

Dva obdĺžniky a ich obvody

Tri obdĺžniky a ich obvody

Obvody obdĺžnikov

Ako sa zmení obvod?

Dva obdĺžniky a ich obsahy

Tri obdĺžniky a ich obsahy

Obsahy obdĺžnikov

Ako sa zmení obsah?

Hore kopcom

Dolu kopcom

Priemerná rýchlosť v horách

Dĺžka úsečky