Súvisiace materiály

Kvadratické nerovnice

Lekcia sa skladá z

Body a parabola

Riešenie kvadratických nerovníc pomocou grafu

Poloha bodov vzhľadom na parabolu

Riešenie kvadratických nerovníc

Najjednoduchšie kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Riešenie kvadratických nerovníc - posunutie grafu

Riešenie kvadratických nerovníc - príklad

Nerovnice pre kvadratickú funkciu vo vrcholovom tvare

Riešenie kvadratických nerovníc - sústava lineárnych rovníc

Nerovnice pre kvadratickú funkciu vo vrcholovom tvare

Kvadratické nerovnice - použitie parametra

Skúšobný bod

Metóda skúšobného bodu

Riešenie kvadratických nerovníc vo vrcholovom tvare

Metóda skúšobného bodu - cvičenia

Znamienková grafická metóda

Nerovnice pre kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Počet koreňov kvadratickej rovnice - príklad

Počet koreňov kvadratickej rovnice s parametrom - príklad

Počet koreňov kvadratickej rovnice s parametrom

Počet koreňov kvadratickej rovnice

Most

Kvadratické nerovnice a geometria - tunel

Kvadratické nerovnice a geometria

Obdĺžnikový plot

Zmiešané kvadratické nerovnice

Dve svetlice

Chodník okolo jazierka v parku

Kvadratické rovnice a nerovnice

Kvadratické nerovnice - cvičenie

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti - cvičenie