Súvisiace materiály

Vlastnosti kružnice

Lekcia sa skladá z

Stred kružnice

Konštrukcia polomeru kružnice

Polomer kružnice

Úsečky kružnice

Tetiva a priemer kružnice

Útvar v Petrovej záhrade

Dĺžka oblúka

Počet oblúkov

Ako zostrojiť

Konštrukcia štvorca vpísaného kružnici

Konštrukcia štvorca vpísaného kružnici

Stredoveký osemuholník

Konštrukcia šesťuholníka vpísaného kružnici

Útvary odvodené od kružnice

Konštrukcia rovnostranného trojuholníka vpísaného kružnici

Tri slzy

Kružnica vpísaná do štvorca

Štvorec vpísaný do kružnice