Súvisiace materiály

Elektromagnety

Lekcia sa skladá z

Oerstedov objav

Magnetka v blízkosti vodiča

Siločiary magnetického poľa okolo priameho vodiča

Magnetické pole okolo vodiča

Magnetická indukcia vo vodiči

Magnetická indukcia vo vodiči

Magnetická indukcia vo vodiči

Magnetické pole slučky

Magnetické pole slučky

Magnetické pole cievky

Magnetické pole cievky

Elektromagnety

Elektromagnety

Vodič, ktorým prechádza elektrický prúd, vytvára magnetické pole

Pravidlo pravej ruky

Ako vytvoriť elektromagnet