Súvisiace materiály

Elektromagnety

Lekcia sa skladá z

Magnetické pole okolo vodiča

Magnetická indukcia vo vodiči

Magnetické pole slučky

Elektromagnety

Magnetka v blízkosti vodiča

Magnetické pole cievky