Materiál patrí do

Použitie statickej elektriny a nebezpečenstvo, ktoré predstavuje