Súvisiace materiály

Zdroje energie

Lekcia sa skladá z

Slnko ako forma energie

Fosílne palivá

Úloha Slnka pri tvorbe biomasy

Biomasa

Biomasa ako palivo

Vplyv Slnka na pohyby vzduchu a vody na Zemi

Veterná energia a energia vĺn

Morské a pevninové brízy

Potrava - energia zo Slnka

Kukuričné pole

Potrava

Vplyv svetla na rast rastlinnej potravy

Rôzne typy chemickej energie

Chemická energia

Batérie

Slnečná energia

Prenos energie zo Slnka do fosílnych palív