Súvisiace materiály

Zdroje energie

Lekcia sa skladá z

Fosílne palivá

Biomasa

Biomasa

Chemická energia