Súvisiace materiály

Tok energie a obeh látok

Lekcia sa skladá z

Jednosmerný tok energie

Svetelná energia – červené a modré svetlo ako základ života

Chemická energia – energia chemických väzieb

Výdaj a strata energie u heterotrofných organizmov

Prenos energie a látok – pyramídy energie a biomasy

Ďalšie zdroje energie v prírode

Obeh látok v prírode

Rovnováha medzi tokom energie a obehom látok v prírode