Súvisiace materiály

Tok energie a obeh látok

Lekcia sa skladá z

Tok energie medzi zložkami ekosystému

Tok energie cez potravový reťazec

Jednosmerný tok energie

Ako dlho trvá energii, kým prejde ekosystémom?

Slnečná energia

Chlorofyly

Karotenoidy

Fykobilíny

Vlnové dĺžky elektromagnetického spektra

Svetelná energia – červené a modré svetlo ako základ života

Absorpčné spektrá fykobilínov

Absorpčné spektrá chlorofylov

Absorpčné spektrá karotenoidov

Typy pigmentov

Tok chemickej energie cez potravový reťazec

Účinnosť prenosu energie

ATP – prenášač energie

Chemická energia – energia chemických väzieb

Čo sa stane s energiou viazanou v potrave?

Výdaj a strata energie u heterotrofných organizmov

Spotreba energie počas syntetických procesov

Pyramídy energie a biomasy

Prenos energie a látok – pyramídy energie a biomasy

Ďalšie zdroje energie

Ďalšie zdroje energie v prírode

Obeh látok v prírode

Zjednodušená schéma uhlíkového cyklu

Cyklický obeh látok

Cyklus uhličitanu vápenatého

Rovnováha v prírode

Rovnováha látok a energie v prírode

Rovnováha medzi tokom energie a obehom látok