Súvisiace materiály

Zdroje tepla

Lekcia sa skladá z

Spaľovanie

Vykurovacia sústava

Energia paliva auta

Elektrárne

Slnečná energia

Geotermálna energia

Spaľovanie biomasy