Súvisiace materiály

Geologické zmeny: zvetrávanie

Lekcia sa skladá z

Príklady zvetrávania

Zvetraná krajina

Typy fyzikálneho zvetrávania

Zvetrávanie mrznutím

Fyzikálne zvetrávanie

Ako kyseliny pôsobia na kriedu

Chemické zvetrávanie

Ako dokážu rastliny rozštiepiť horniny

Príklady biologického zvetrávania

Rozpoznanie príkladov biologického zvetrávania

Zloženie pôdy

Typy pôdy

Tvrdenia o pôdach