Súvisiace materiály

Geologické zmeny: zvetrávanie

Lekcia sa skladá z

Fyzikálne zvetrávanie

Chemické zvetrávanie