Súvisiace materiály

Znečisťovanie životného prostredia

Lekcia sa skladá z

Znečistenie ovzdušia spôsobené lodnými motormi

Dôsledky prebytku živín v prostredí

Chemické znečistenie – živiny

Ekologicky prijateľné pracie prášky?

Pesticídy a iné jedy

DDT – pretrvávajúci insekticíd

Chemické znečistenie – pesticídy a iné jedy

Dioxíny – pretrvávajúce organické zlúčeniny

Karcinogény

Látky spôsobujúce rakovinu (karcinogény)

Energetické znečistenie

Tepelné znečistenie

Rozsah sluchu u ľudí

Zdroje hluku

Dôsledky hluku

Zamorenie hlukom

Nízkofrekvenčný aktívny sonar

Biologické znečistenie

Biologické znečistenie

Biologická kontaminácia potravín produkovaných na priemyselnej úrovni