Materiál patrí do

Lipidy: stavba, vlastnosti, výskyt a význam