Súvisiace materiály

Lipidy: stavba, vlastnosti, výskyt a význam

Lekcia sa skladá z

Lipidy - rozmanitá skupina zlúčenín

Mastné kyseliny - metabolické palivo

Triacylglyceroly - zásoba energie

Tukové tkanivo - rôzne funkcie

Fosfolipidy - stavebné lipidy

Cholesterol - súčasť biologických membrán

Cholesterol - substrát na syntézu dôležitých zlúčenín

Iné dôležité lipidy