Súvisiace materiály

Biodiverzita

Lekcia sa skladá z

Biodiverzita

Výroky o biodiverzite

Druhy biodiverzity

Genetická diverzita

Faktory, ktoré sú zdrojom genetickej variability

Druhová diverzita a početnosť druhov

Druhová diverzita slaných močarísk

Druhová diverzita a početnosť druhov v biocenóze

Biocenóza saván

Diverzita ekosystémov

Faktory, ktoré ovplyvňujú diverzitu ekosysytémov

Príčiny vymierania druhov

Príčiny znižovania biodiverzity

Ohrozenie biodiverzity

Najohrozenejšie druhy

Význam biodiverzity pre ľudí

Biodiverzita – poklad ľudstva