Súvisiace materiály

Biodiverzita

Lekcia sa skladá z

Biodiverzita

Druhová diverzita

Diverzita ekosystémov

Biodiverzita – poklad ľudstva

Druhová diverzita a početnosť druhov

Ohrozenie biodiverzity