Súvisiace materiály

Poľnohospodárstvo - zachovanie biodiverzity

Lekcia sa skladá z

Poľnohospodárske ekosystémy a prírodné ekosystémy

Veľkosť poľa a počet jarabíc

Poľnohospodárske ekosystémy - rané štádia sekundárnej sukcesie

Náklady intenzívneho poľnohospodárstva

Náklady intenzívneho poľnohospodárstva

Odstraňovanie burín

Likvidácia škodcov

Orba

Poľnohospodárstvo a biodiverzita

Vplyvy intenzívneho poľnohospodárstva na prírodné prostredie

Vplyvy nadmerného využívania prírody

Vplyvy intenzívneho chovu dobytka na prírodné prostredie

Vplyvy oblastí rybolovu na prírodné prostredie

Negatívne vplyvy na prírodné prostredie

Chov rýb

Poľnohospodárstvo a zachovávanie biodiverzity

Prírodná ochrana plodín

Ochrana vidieckej krajiny