Súvisiace materiály

Poľnohospodárstvo - zachovanie biodiverzity

Lekcia sa skladá z

Poľnohospodárske ekosystémy - rané štádia sekundárnej sukcesie

Náklady na intenzívne poľnohospodárstvo

Vplyvy nadmerného využívania prírody