Materiál patrí do

Biochemické testy, chromatografia, elektroforéza a separácia tkanív a pletív