Súvisiace materiály

Biochemické testy, chromatografia, elektroforéza a separácia tkanív a pletív

Lekcia sa skladá z

Určovanie sacharidov − redukujúce sacharidy

Určovanie sacharidov − neredukujúce sacharidy

Určovanie lipidov

Určovanie proteínov

Elektroforéza

Chromatografia

Oddeľovanie jednotlivých zložiek tkanív