Súvisiace materiály

Chémia svalových sťahov

Lekcia sa skladá z

Motorická jednotka

Tréning svalov a nervov

Nervy a svaly - záležitosť presnosti

Svaly - záležitosť presnosti

Úloha acetylcholínu vo vedení nervových impulzov

Nervovosvalová platnička

Nervy a svaly - nervovosvalová platnička

Štruktúra acetylcholínu

Mechanizmus svalových sťahov

Svalový sťah - od mikroskopu po biochémiu

Stavba myofibrily

Mikroskopický snímok svalu

Svalový sťah - molekulové vybavenie

Stav kľudu kostrového svalu

Svalový sťah - stav kľudu

Troponín

Molekulový mechanizmus sťahu

Svalový sťah - teória zasúvania svalových filamentov

Svalový metabolizmus

Svalový metabolizmus

Svalová únava

Srdce sa nikdy