Súvisiace materiály

Ekosystém - organizačná a funkčná jednotka

Lekcia sa skladá z

Ekosystém ako ekologická jednotka

Ekosystém - jednotka prírody

Prvky biosféry

Charakteristika ekosystému

Význam zložiek ekosystému

Kolobeh látok a energie

Zloženie biocenóz

Biocenózy a metóda ich skúmania

Charakteristika biocenózy

Biocenóza - ako súbor interakcií

Vplyvy ľudských činností na biocenózu dažďového pralesa

Rozlišovanie medzi ekosystémami

Druhovo chudobné a druhovo bohaté ekosystémy

Stabilita biocenóz - koralové útesy

Hlavné typy biómov

Charakteristika biómov