Súvisiace materiály

Ekosystém - organizačná a funkčná jednotka prírodného prostredia

Lekcia sa skladá z

Kolobeh látok a energie

Metóda skúmania biocenózy

Biocenóza - súbor interakcií

Rozlišovanie medzi ekosystémami

Ekosystém - jednotka prírody

Biómy - základné druhy suchozemských ekosystémov