Materiál patrí do

Jednoduché príklady pravidiel pre počítanie s mocninami