Súvisiace materiály

Vzorce pre násobenie

Lekcia sa skladá z

Obsah štvorca

Umocnenie súčtu na druhú

Zaujímavý výsledok

Dvojice výrazov binomického súčtu

Rozdiel na druhú

Umocnenie rozdielu na druhú

Umocňovanie dvojčlena na druhú II.

Cvičenie: obsah útvaru

Umocňovanie veľkých čísel na druhú

Zjednodušené umocňovanie

Objem kocky

Čísla v Pascalovom trojuholníku

Binomické koeficienty a Pascalov trojuholník

Pascalov trojuholník

Druhá mocnina trojčlena

Umocňovanie trojčlena na druhú

Násobenie súčtu a rozdielu

Rozdiel štvorcov

Chýbajúce členy

Rozdiel štvorcov

Jednoduché výpočty

Umocňovanie dvojčlena na druhú I.