Materiál patrí do

Derivácie mocnín s racionálnym exponentom