Súvisiace materiály

Derivácie mocnín s racionálnym exponentom

Lekcia sa skladá z

Derivácia prirodzenej mocniny x

Derivácia prevrátenej hodnoty x

Derivácia prevrátenej hodnoty druhej mocniny x

Derivácia celočíselnej mocniny x

Derivácia druhej odmocniny x

Derivácia n-tej odmocniny čísla x

Derivácia ľubovoľnej racionálnej mocniny x

Rôzne cvičenia